MOIÀ 2021 - MEMORIAL ADRIÀ TRIQUELL SALOMÉ | 03/07/2021 - 04/07/2021 | CAMPIONAT DE CATALUNYA DE LLARGA DISTÀNCIA


  1. La participació és voluntària i sota la responsabilitat de cadascú.
  2. Estar físicament preparat per a la cursa, sense que la meva participació a aquesta activitat pugui agreujar una malaltia.
  3. . Que disposo de capacitat física i recursos suficients per garantir la meva pròpia seguretat, disposo del material esportiu i de seguretat necessaris.
  4.  Que autoritzo a la organització de la prova a utilitzar qualsevol fotografia, gravació audiovisual de la meva participació a la prova.
  5.  Que em comprometo a seguir les pautes generals de civisme i de respecte el medi ambient: prudència en carrers i/o carreteres obertes el trànsit, ser respectuosos amb el medi ambient (no llençar deixalles...), no deteriorar recursos biològics, geològics ni culturals.
  6. Que he de respectar les normes viàries per a vianants. És a dir, prestar atenció al creuar els carrers, ja que el trànsit de vehicles no estarà tallat. He de córrer o creuar els carrers pels llocs adequats on fer-ho (voreres, passos de vianants,...). És responsabilitat del participant assegurar-se que pot creuar un carrer abans de fer-ho i és molt més important la pròpia seguretat que guanyar temps a la cursa.

Activitats

DiaHora
Mitja distància
03/07/2021 08:30 - 10:00 Recepció de corredors
03/07/2021 10:00 Primera sortida
03/07/2021 10:00 - 13:30 Cursa mitjana distància
03/07/2021 13:30 Tancament de meta
DiaHora
Esprint
03/07/2021 17:00 Primera sortida esprint
03/07/2021 17:00 - 19:00 Esprint a Moià
03/07/2021 19:00 Tancament de meta
DiaHora
Llarga distància
04/07/2021 08:30 - 10:00 Recepció de corredors
04/07/2021 09:00 Primera sortida
04/07/2021 09:00 - 13:30 Campionat Catalunya llarga distància
04/07/2021 13:30 Tancament de meta

Resultats

Contingut Tipus Enllaç
Mitja distància
Mitjana distancia Per Categories Descàrrega
Mitjana distancia Parcials Descàrrega
Contingut Tipus Enllaç
Esprint
Esprint Per Categories Descàrrega
Esprint Parcials Descàrrega
Contingut Tipus Enllaç
Llarga distància
Campionat Catalunya llarga distancia Per Categories Descàrrega
Campionat Catalunya llarga distancia Parcials Descàrrega

Novetats

1er Butlleti

Llegir...

Properes curses